Photo of Wojciech S. Langowski

Wojciech S. Langowski

Principal

Office

T:
+48.22.447.4300
O:
+48.22.447.4300
F:
+48.22.447.4301
LinkedIn
Share

Education

Jagiellonian University, Master of Law, 1997

Languages

Wojciech Langowski is a Polish licensed legal advisor (radca prawny). He specializes primarily in real estate but his practice covers corporate and commercial matters as well. His experience includes advising on acquisition and sale of property, leases and all property development related issues.

Having been involved in approximately 120 diverse property-related projects, Wojciech has extensive experience in counseling all kinds of players regarding the real estate market in various transactions and development projects, including quite unique and complex ones like takeovers of ongoing development projects or distressed property. That experience gives him the ability to provide clients with comprehensive advice based on expertise of all the intricacies of real estate legal issues combined with a practical understanding of a client's objectives and possible approaches for achieving them in the Polish legal environment.

Recently his practice has focused on commercialization of shopping malls and distribution center projects. In addition, he is well acquainted with day-to-day legal service on behalf of large international companies including all kinds of civil law contracts and corporate actions. He frequently writes about issues relating to real property, commercial and corporate law.

Representative Matters

Professional Activities

Warsaw District Bar of Legal Counsels

Civic, Cultural & Social Activities

Polish-India Business Council, Co-founder and Legal Counsel

Speeches

Nowelizacja prawa budowlanego oraz nowe przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,” (Co-presenter Andrzej Chelchowski), Studium Europejskie, Warszawa, 27-28 June 2003 r.

Publications

Books

“Indos wekslowy,” Zakamycze, Kraków 1998

Articles

"Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowe," Wojtek Langowski (co-author with Julia Kulikowska), PMR Construction Insight No. 8, 3 Aug. 2017

"Inwestycja owiana tajemnicą,” opinion to the article, Rzeczpospolita, 6 April 2009

"Wpisz roszczenie do księgi wieczystej,” Rzeczpospolita, 24 November 2008

"Tajemnice użytkowania wieczystego,” portal money.pl, 18 May 2007

"Pod presją ceny,” (Co-author Aleksandra Jach), Facility Manager, no. 2, April 2007 “Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia,” (Co-author Karolina Szewczykowska), Polish Construction Review, Number 1 (70), January 2007 

"Usidlić PUM-ę,” (Co-author Dr. Konrad Marciniuk), Eurobuild, April 2006

"Ważne dobre sąsiedztwo, uzbrojenie i dwa inne warunki,” (Co-author Katarzyna Langowska), Gazeta Prawna no. 73/2005, 14 April 2005

"Nowe przepisy mają ułatwić inwestycje budowlane w gminie,” (Co-author Katarzyna Langowska), Gazeta Prawna no. 64/2005, 01 April 2005

"Ułatwienia w budowie przyłączy,” (Co-author Katarzyna Langowska), Gazeta Prawna nr 59/2005, 24 March 2005

"Projektowana nowelizacja prawa budowlanego,” Polish Construction Review, No. 3 (48), March 2005

"Transport w Unii,” (Co-author Katarzyna Langowska), Poradnik Gazety Prawnej, nr 45/2004 z dnia 07 December 2004

"Regulacja zamówień publicznych w prawie Unii,Poradnik Gazety Prawnej, no. 34/2004, 14 September 2004

"Europejskie prawo spółek," Poradnik Gazety Prawnej, no. 24/2004, 29 June 2004

"Swoboda przepływu kapitału," Poradnik Gazety Prawnej, no. 10/2004 09 March 2004 r.

"Guarding against dead beat debtors," Warsaw Business Journal, February 2004

"Usługi finansowe w Unii," Poradnik Gazety Prawnej, no. 30/2004, 17 August 2004 r.

"The role of the notary in Poland," British Chamber of Commerce (www.bpcc.org. pl) 20 May 2003

"Nowe prawo upadlościowe i naprawcze," (Co-author Marcin Jakubaszek), Poradnik Gazety Prawnej, nr 36 (322), 30 September - 6 October 2003 r.

"Swobodny przepływ towarów—Istota i podstawy prawne," Poradnik Gazety Prawnej, nr 48/2003, 23 December 2003

"The New Outline Planning Act," (Co-author Konrad Marciniuk), Polish Construction Review nr 2003/3  

"Real Minefield," (Co-author Konrad Marciniuk), British Chamber of Commerce (www.bpcc.org.pl) 14 February 2003

"Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym," Polish Construction Review, nr 3 (24) March 2003

"Obciążenia finansowe nieruchomości," (Co-author Andrzej Chelchowski), Poradnik Gazety Prawnej, nr 42 (276) rok VIII, 15-21 October 2002 r.

"Obowiązki i ograniczenia użytkownika. Użytkowanie wieczyste nieruchomości (1)," (Co-author Andrzej Chelchowski), Gazeta Prawna, nr 98 (703), 22 May 2002 r.  

"Perpetual usufruct," artykul dla portalu internetowego British Chamber of Commerce (www.bpcc.org.pl) 27-12-2002

"Obrot wierzytelnosciami," Poradnik Gazety Prawnej, nr 49 (283) rok VIII, 3-9 December 2002 r.

"Uzytkowanie wieczyste nieruchomosci—Roszczenia stron po rozwiazaniu umowy," (Co-author Andrzej Chelchowski), Gazeta Prawna nr 2002/107

"Użytkowanie wieczyste nieruchomości—Korzystanie z nieruchomości w sposób sprzeczny z umową,” (Co-author Andrzej Chelchowski), Gazeta Prawna nr 2002/105

"Najem lokali uzytkowych," (Co-author Macin Jakubaszek), Gazeta Prawna 2002-28, Dodatek specjalny

"Jak postepowac, gdy kontrahent nie wykonuje umowy?" Poradnik Gazety Prawnej, nr 25 (259) rok VIII, 18-24 June 2002 r.

"Elektroniczna ksiega wieczysta," Eurobuild Europe nr 2002/4

"Metody na dluznikow," wydanie specjalne Poradnika Gazety Prawnej nr 2001/11

"Najem lokali użytkowych," (Co-author Marcin Jakubaszek), Poradnik Gazety Prawnej, nr 40 (222) rok VII, 2-8 October 2001

"Skuteczne metody zabezpieczenia wierzytelności," Poradnik Gazety Prawnej, nr 38 (220) rok VII, 18-24 September 2001 r.

"Jak rozwinąć swoja działalność w formie spółki z o.o.," (Co-authors Marcin Jakubaszek and Marcin Rakowski), Gazeta Prawna Aktualności nr 2001/3

"Nowa spółka z o.o.," (Co-authors Marcin Jakubaszek and Marcin Rakowski), Poradnik Gazety Prawnej, nr 2 (184) rok VII, 9-15 January 2001 r.

"Klauzula domicylu w prawie wekslowym," Przeglad Prawa Handlowego, October 1999 r.