Photo of Konrad B. Marciniuk, Prof., Ph.D., D.Sc.

Konrad B. Marciniuk, Prof., Ph.D., D.Sc.

Principal
中文

Offices

T:
+48.22.447.4300
O:
+48.22.447.4300
F:
+48.22.447.4301
O:
+38 097 719 05 33
LinkedIn
Share

Education

University of Warsaw, Ph.D.

University of Warsaw, Master of Law, 1994

Bar Admissions

Languages

Dr. Konrad Marciniuk is a licensed legal advisor (radca prawny) and co-director of the Polish Real Estate Practice. He is also a head of the Chinese Desk in the firm's Warsaw office. 

He specializes in all aspects of real estate, including property acquisition, land development, project financing, construction, and commercialization of all types of property projects. His practice covers all aspects of shopping center-related matters as well as large infrastructure projects including power plants and motorways. His clients include developers, commercial operators, construction firms, banks and other financial institutions. 

Konrad was a lead attorney on several health care and leisure projects under public-private partnership initiatives. He also coordinates firm's Polish Public Procurement practice.

Representative Matters

Honors

European Legal 500

Professional Activities

Warsaw District Bar of Legal Counsels

International Bar Association

American Bar Association

Polish Agricultural Law Association

Teaching

Warsaw University, Department of Law and Administration, Adjunct Professor, 1995-present

Speeches

Panel discussion at X Międzynarodowa Konferencja Hospital & Healthcare Management 2016, Warsaw 16-17 June 2016, organized by TerMedia

"Konsekwencje ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców w senackim projekcie ustawy o zmianie kodeksu cywilnego," Budownictwo w Polsce 2017, "Dobra zmiana" i jej konsekwencje dla sektora – inwestycje, prognozy i scenariusze rozwoju, Warsaw, 13 October 2016

"Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” (Co-speaker), Developer's Academy series workshop, Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości (Polish Association of Real Property Market Advisors), Warsaw, 30 September 2013

"Zagadnienia inwestycyjne związane z gazem łupkowym,” Infrastruktura 2012 X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem, MT Targi, 24 October 2012

"Partnerstwo Publiczno-Prywatne," Skuteczne wdrażanie projektów gospodarki odpadami/produkcji energii z odpadów, Miller Canfield and Tebodin, Warsaw, 20 June 2012

“Doing Business in Poland,” China Expo Poland 2011, MT Targi, 8 September 2011

“Prawo budowlane–jak przezwyciężać bariery inwestycyjne,” 14 Warszawski Rynek Nieruchomości. Skuteczne przezwyciężanie barier inwestycyjnych, 15-16 December 2010

“Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych,” (Co-Presentor Dr. Andrzej Chełchowski), MT Targi, 13 October 2010

“PPP w sektorze ochrony zdrowia a fundusze europejskie,” Bonnier Business Polska (Puls Biznesu), EuCP and Vamed GmbH, 14 May 2010

“Fundusze Europejskie a Partnerstwo Publiczno-Prywatne,” Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 15 December 2009

"The implementation of PPP projects in the new legal conditions--construction of public car parks in the system of concessions for construction works and services," (Co-Presentor Ania Kowalczyk-Pogorzelska), 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure, Warsaw, Poland, October 16, 2009, Warsaw, Poland

“Przebieg procesu inwestycyjnego od strony prawnej,” (Co-Presentor Tomasz Milewski), Institute for International Research, 4 December 2008

“Centra handlowe w Polsce,” Informedia Polska, (Co-Presentor Marcin Jakubaszek), 25-26 February 2009

“Certyfikowany menedżer projektu inwestycyjnego.” (Co-Presentor Tomasz Milewski), Institute for International Research, 1-3 April 2009

“Zmiany w prawie budowlanym,” śniadanie tematyczne,  (Co-Presentors Tomasz Milewski and Marcin Jakubaszek), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, 23 June 2009

“Certyfikowany menedżer projektu inwestycyjnego,” Institute for International Research, (Co-Presentor Tomasz Milewski), 29 June–1 July 2009

“Przebieg procesu inwestycyjnego od strony prawnej,” Institute for International Research, (Co-Presentor Tomasz Milewski), 17 June 2008

Budownictwo i nieruchomosci w Polsce 2004-2014, organizator: Eurobuild Poland, November 2003 r., Warszawa

Publications

Books

Zgoda administracyjna jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnej [in:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, edited by Paweł Księżak, Joanna Mikołajczyk, p. 119-146, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Pojęcie własności rolnej w kontekście regulacji dotyczących kształtowania ustroju rolnego i przemian struktury agrarnej [in:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne edited by Przemysław Litwiniuk, p. 111-126, Warszawa 2016

Podział nieruchomości – zagadnienia administracyjnoprawne [in:] Studia Iuridica vol. 61. Miscellanea, p. 181-211, Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

Rodzinne gospodarstwo rolne w procesie obrotu nieruchomościami rolnymi, [in:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, edited by dr Przemysław Litwiniuk, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2015 (p. 175-189)

Rodzinne gospodarstwa rolne w systemie prawnym obrotu gruntami i nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz dziedziczenia, [in:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, edited by prof. dr hab. Marian Podstawka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa April 2015 (p. 193-204).

(co-author) Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. Paweł Czechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Prawo rolne, ed. prof. P. Czechowski, academic series, 3 edition (co-author), Wolters Kluwer, Warszawa 2015

(co-author) Prawo rolne jako przykład mieszanej metody cywilno i administracyjnoprawnej w kontekście krajowym i europejskim. Jego rola jako przedmiotu obowiązkowego, [w:] Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze, edited by prof. Tomasz Giaro, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

(co-author) „Prawo rolne”, LexisNexis, Warszawa 2013, 2 edition.

„Rolnictwo wobec integracji europejskiej i globalizacji. Problematyka prawna”, Warszawa 2013.

„Dzierżawa nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”, Studia Iuridica, t. 56, p. 159-171, Warszawa 2013.

Kilka uwag do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Studia Iuridica Agraria,  p. 535-548, vol. X, Białystok 2012

Prawo Rolne, co-author, LexisNexis 2011

Inwestycje budowlane na gruntach rolnych polozonych w granicach administracyjnych miast, Studia Iuridica Agraria, vol. IX, 2011

Interviews

"Miasta tracą setki milionów na niewłaściwym uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego," Newseria.pl, March 14, 2013

"Handel z gigantem kuleje," BizTok

"The implementation of PPP projects in the new legal conditions--construction of public car parks in the system of concessions for construction works and services," (Co-Presentor Ania Kowalczyk-Pogorzelska), 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure, Warsaw, Poland, October 16, 2009, Warsaw, Poland

Infrastructure Fair in Warsaw, October 13, 2010 Interview

Articles

"Baza wiedzy na temat nowego systemu gospodarki odpadami," (Co-authors Michal Worotynski, Marcin Zak) Municipium S.A., March 2013

Przetargi

Przetarg ograniczony

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Umowa z przedsiebiorca

Srodki ochrony prawnej

"O PPP praktycznie," (Co-authors Marcin Jakubaszek and Marcin Żak), Wspólnota no. 21-22, June 2, 2012

“Nowelizacja Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (part I),” (Co-author with Łukasz Sęk), Polish Construction Review, No. 7 (88), July 2008

“Znowelizowana ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,” (Co-author with Karolina Szewczykowska), Polish Construction Review, Number 3 (72), marzec 2007

“Usidlić PUM-ę,” Eurobuild, (Co-author with Wojciech Langowski), April 2006

“Lek na planistyczną zapaść?,” Eurobuild Poland, May 2005

"Bill amending the Act on Spatial Planning and Land Development," Polish Construction Review, Issue No. 8 (41), August 2004

"Lawyers hold forth," Warsaw Business Journal, February 16-22, 2004 (Co-author Andrzej Chelchowski)

"Sumowanie doswiadczen (nieformalne)," Eurobuild Poland, Czerwiec 2003 r.

"Zoning laws bite the dust," Warsaw Business Journal, January 20-26, 2003

"New rules for preparing investments with regard to the construction of national roads and motorways," Polish Construction Review, Issue No. 12 (33) December 2003

"Liability and public servants," Warsaw Business Journal, November 3-9, 2003

"The amended construction law," (Co-author Jacek Czainski) Polish Construction Review, No. 4 (25) April 2003

"Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym," (Co-author Wojciech Langowski), Polish Construction Review, nr 3 (24) March 2003

"Miasta bez planow," (Co-author Andrzej Chelchowski), Eurobuild Poland, March 2003 (wersja polska i angielska)

"Real Minefield," artykul dla portalu internetowego, (Co-author Wojciech Langowski), British Chamber of Commerce (www.bpcc.org.pl) - 14.02.2003

"The New Outline Planning Act," (Co-author Wojciech Langowski), Polish Construction Review nr 2003/3

"Back to normal. The contractual joint mortgage is an example of the gradual improvement of the land & mortgage registry system." Eurobuild Poland, August 2002

"Ekolog kontra inwestor. Jak organizacje ekologiczne wplywaja na proces inwestycyjny (2)." Gazeta Prawna, nr 1 (606), 02.01.2002 r.

"Ekolog kontra inwestor. Wplyw organizacji ekologicznych na proces inwestycyjny (1)." Gazeta Prawna, nr 175-176 (604-605), 28.12.2001 r. - 1.01.2002 r.

Articles