Photo of Tomasz  Milewski

Tomasz Milewski

Associate

Office

T:
+48.22.447.4300
O:
+48.22.447.4300
F:
+48.22.447.4301
LinkedIn
Share

Industries

Education

University of Warsaw, Master of Law, 2003

Bar Admissions

Languages

Tomasz Milewski is a licensed legal advisor (radca prawny).

He specializes in real estate, construction, civil, and administrative law. He has extensive experience advising Polish and foreign investors in implementing greenfield investments and in negotiating construction, design and other investment-related agreements.

Representative Matters

Honors

University of Oxford–Centre for British and International Legal Studies

Universitat de Girona (Spain)

Professional Activities

Warsaw District Bar of Legal Counsels

Speeches

"PPP w gospodarce odpadami." Infrastruktura 2012 X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem, MT Targi, 25 October 2012

"PPP w gospodarce odpadami," X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Municipium S.A., Warsaw, 11 October 2012

"Waste Management–Perspectives for Poland," British Embassy, Warsaw, 14 November 2011

"Prawo budowlane–jak przezwyciężać bariery inwestycyjne," (Co-presentor Konrad Marciniuk), 14. Warszawski Rynek Nieruchomości–Skuteczne przezwyciężanie barier inwestycyjnych, Warsaw, 15-16 December 2010

"Proces budowlano-inwestycyjny ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących prawa budowlanego," VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2009, MT Targi, Warsaw, 14 October 2009

"Certyfikowany menedżer projektu inwestycyjnego," (Co-presentor Konrad Marciniuk), Institute for International Research, 29 June – 1 July 2009

"Zmiany w prawie budowlanym," (Co-presentors Konrad Marciniuk and Marcin Jakubaszek), Polish-German Chamber of Commerce, Warsaw, 23 June 2009

"Certyfikowany menedżer projektu inwestycyjnego," (Co-presentor Konrad Marciniuk),Institute for International Research, Warsaw, 1-3 April 2009 

"Przebieg procesu inwestycyjnego od strony prawnej," (Co-presentor Konrad Marciniuk), Institute for International Research, Warsaw, 4 December 2008

"Świadectwa energetyczne," Informedia Polska, Warsaw, 26 September 2008

"Przebieg procesu inwestycyjnego od strony prawnej," (Co-presentor Konrad Marciniuk), Institute for International Research, Warsaw, 17 June 2008  

Publications

"Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego," PMR Construction Insight No. 9(198), 7 September 2017

"Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego" – PMR nr 12 (189), 1 December 2016

"Strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę”, PMR no. 11(176), 5 November 2015

"Wejście na cudzą nieruchomość w związku z prowadzeniem robót budowlanych" – Polish Construction Review, nr 2 (155), 6 February 2014

"Zmiany w umowie o zamówienie publiczne" – Wspólnota no. 19-20, 19 May 2012

"Zmiany w zakresie właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego," Polish Construction Review, No. 2 (119), 3 February 2011

"Zmiany w zasadach sytuowania budynków," Polish Construction Review, no. 9 (102), 3 September 2009

"Legal opinion to article Mieszkania są gotowe, a spór o inwestycję trwa," Rzeczpospolita, 15 December 2008

"Rozporządzenie – krok naprzód? Bliżej Dyrektywy 2002/91/WE, Trmomodernizacja," (special supplement to Facility Manager and Monitor Zamówień Publicznych), November 2008

"Kominek w mieszkaniu," Rzeczpospolita, 8 September 2008

"Zmiany w zasadach sytuowania budynków," Polish Construction Review, No. 9 (102), 3 September 2009

"Legal opinion to the article Klienci na umowy notarialne jeszcze poczekają," Rzeczpospolita, 30 June 2008

"Opłaty eksploatacyjne w spółdzielni," Rzeczpospolita, 19 May 2008, supplement "Nieruchomości”

"Rząd się spóźnia z przepisami o świadectwach energetycznych," Rzeczpospolita, supplement "Prawo co dnia,” 12 June 2007 (opinion to article by Renata Krupa-Dąbrowska)

"Budowa zjazdów," Polish Construction Review, Number 5 (62), May 2006

"Certyfikacja energetyczna budynków w świetle projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej," Polish Construction Review, No. 4 (61), April 2006

"Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości," Polish Construction Review, no. 2 (59), February 2006

Interview

"Sprawdź, czy oferujący lokal jest tym, za kogo się podaje," Rzeczpospolita, 21 July 2008

Articles