Open menu
Photo of Krzysztof  Kałłaur

Krzysztof Kałłaur

Associate

Office

T:
+48.22.447.4300
O:
+48.22.447.4300
F:
+48.22.447.4301
Share

Education

University of Warsaw, Master of Law 2008

Languages

Krzysztof Kałłaur is a licensed attorney (adwokat) in the firm's Warsaw office.

He specializes in real estate and issues connected with the development of real properties and realization of investments, in particular in spatial planning and construction law. He is also involved in the representation of clients in civil and administrative proceedings. In addition, Krzysztof has many years of experience in advising and representing clients at all stages of civil and administrative court proceedings, including in particular commercial disputes, conciliation and mediation proceedings. He is fluent in English and speaks French.

Krzysztof is also involved in advising and assisting clients, especially emerging and technology companies involved in cross-border transactions and arrangements, in building their business operations through licensing, strategic alliances and investment.

Krzysztof graduated from the Warsaw University, Faculty of Law and Administration in 2008. In 2009 he completed a course in English and European Union Law organized by the University of Cambridge in co-operation with Warsaw University.

Representative Matters

Honors

British Law Centre, studies in English and European Law organized by the University of Warsaw in cooperation with the University of Cambridge, 2009

Professional Activities

Warsaw Bar Association

Speeches

"Rights of the final recipient in case of energy supplies suspension," Polmaintenance 2010 congress,  Warsaw, May 12-13, 2010 (co-speaker Marcin Jakubaszek)

Publications

"Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego”, PMR no. 5 (194), 10 May 2017

"Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia” – PMR no. 4 (181), 7 March 2016

"Postępowanie naprawcze dotyczące zrealizowanej inwestycji w przypadku wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego” – PMR no. 5 (170), 7 May 2015

"Legal due diligence – jak się do tego zabrać? (Legal due diligence of the real property – how to deal with it?)," Facility Manager no 3 (68)/2014 – June/July 2014

"Realizacja inwestycji na podstawie etapowego pozwolenia na budowę (Execution of project authorized by phased building permit)," Polish Construction Review no 11 (152), November 7, 2013

"Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Exception from technical and construction regulations)," Polish Construction Review no 8 (149), August 1, 2013

"Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Alteration of the manner of use of the building structure)," Polish Construction Review  no 11 (140), November 2, 2012

"Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste," Wspólnota no 5, February 4, 2012

"Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania (Release of the construction structure for occupancy)," Polish Construction Review no 6 (123), June 2, 2011

"Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego (Transfer of a water permit)," Polish Construction Review no 7 (112), July 1, 2010

"Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej," Energy for Business, January 2010

"Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów," Special supplement to Facility Manager and Monitor Zamówień Publicznych, April 2009

"Prawo upadłościowe i naprawcze po ostatnich zmianach (Bankruptcy and Remedial Act after recent changes)," Polish Construction Review no 4 (97), April 2, 2009

"Upadłość inwestora a sytuacja prawna innych uczestników procesu budowlanego (Legal standing of building process participants upon investor’s bankruptcy)," Polish Construction Review no 3 (96), March 5, 2009

"Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w procesie inwestycyjnym (Exclusion of land from agricultural production during investment process)," Polish Construction Review no 11 (92), November 6, 2008

"Zaświadczenia o należnośći z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydawane w trybie art," 306g OrdPU – Nieruchomości C.H. Beck, no 6, June 2008 (co-author)