Photo of Justyna  Regan, Ph.D.

Justyna Regan, Ph.D.

Principal

Offices

T:
+1.312.460.4207
O:
+1.312.460.4200
F:
+1.312.460.4201
O:
+48.22.447.4300
F:
+48.22.447.4301
O:
+48.71.780.3100
F:
+48.71.780.3101
LinkedIn
Share

Education

University of Wroclaw, Habilitation, 2015

University of Wroclaw, Ph.D., 2007

Columbus School of Law, LLM in American Business and International Law, 2005

University of Wroclaw, Master of Law, 2001

Bar Admissions

Languages

Dr. Justyna (Balcarczyk) Regan is an attorney licensed in Illinois and Poland (radca prawny), and a principal in the firm's Chicago office. She also works closely with the firm's offices in Poland.

Justyna specializes in international transactions, advising clients on all aspects of their business activities. In particular, she concentrates on European (specifically Polish) companies carrying on their business in the United States and trying to enter the U.S. market, as well as on global businesses operating in Europe generally, and those interested in pursuing further greenfield investments, joint ventures, and trade with Europe.

Justyna's practice specialties include European, U.S. and multi-national business law, data privacy and intellectual property law, in particular software licensing. She also has experience in corporate and commercial law, international transactions and joint ventures, mergers and acquisitions, corporate governance and securities, private equity, venture capital, equity and debt financing, as well as project finance.

Justyna has built a recognizable international reputation in the area of cross-border defamation and data privacy. During her academic career, she has published multiple articles and books, in Polish, English and Spanish, on the international aspects of rights of personality, including data privacy. She has served as an expert witness on Polish law and she was appointed a Special Master in a United States Federal Court case that involved cross-border discovery. She is a member of the firm's Data Privacy Team, where she has been handling cases involving transfer of data from the E.U. to the U.S. She is the Chair of the Cyberlaw and Data Privacy Committee of the Chicago Bar Association.

Justyna is a former Fulbright scholar (Chicago-Kent College of Law) and law professor.

Honors

Recognized by Leading Lawyers as "Emerging Lawyer" for Data Privacy, Intellectual Property Law, and International Business & Trade Law

Appointment as a Special Master on European Law and Civil Procedure by Federal Court in Arizona

Fulbright Senior Advanced Research Award, Chicago-Kent College of Law

Scholarship Program for Visiting Fellows from Abroad, The Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany

Legal Extern of Honorable William Gomolinski, Associate Judge Circuit Court of Cook County

Professional Activities

Chicago Bar Association, Cyber Law & Data Privacy Committee, Chair 2020-2022, Vice-Chair 2019-2020

Wroclaw District Bar of Legal Counsels

Advocates Society

International Bar Association

Civic, Cultural & Social Activities

Amicus Poloniae Legal Clinics

Teaching

Wroclaw University, Department of Law and Administration, Institute of Civil and Private International Law, Adjunct professor (delivering lectures, didactic and scientific work) 2007-2015

Speeches

"From War to Reconstruction,” Panelist, International Trade Club of Chicago, May 17, 2023

"Getting Real About Entering the U.S. Market," Panelist, International Trade Association of Greater Chicago/SelectChicago/Chicago International Trade Commissioners'​ Association, August 24, 2022

"U.S. Data Privacy Law," American Chamber of Commerce in Poland webinar, July 13, 2021

"IP Agreements – The License Agreement and Software as a Service," American Chamber of Commerce in Poland webinar, May 19, 2021

"Making a Deal in Chicago - Everything You Wanted to Know About the Entire Deal Process,"  Foreign Direct Investment Conference, August 7, 2019

Roadshow to support Polish companies entering the U.S. market, American Chamber of Commerce in Poland, May 16-24, 2019

"Legal Aspects of Expanding to the United States for Polish Companies and Start-Ups," European Business Forum, Katowice, Poland, May 14-15, 2019

"Recognition and Enforcement of the U.S. Punitive Judgments in Europe," National Advocates Society Convention, St. Petersburg, Florida, August 6, 2015 

"Legal Services market – a panel discussion,Into the Future: Tomorrow's Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education, Cracow, June 22-23, 2013

"Why is London the preferred destination for libel tourism? Comparative observations on the law of defamation and forum shopping", Comparative Law Discussion Group, The Faculty of Law at the University of Oxford, Oxford, March 8, 2013

"The law applicable to cross-border defamation," Fourth Max Planck Post-Doc Conference on European Private Law, Hamburg, May 7, 2012 

"European Union and Judicial Cooperation in Civil Matters – Success or Defeat?", 22nd Annual Fulbright Symposium on Current International Legal Problems, Golden Gate University, San Francisco, April 6, 2012

"Recognition of Overseas Defamation Judgments in Europe and in the US," International Seminar on Private International Law, Universidad Complutense de Madrid, Spain, March 21-22, 2012

"Notarial deed as an authentic instrument – from a European perspective," Feria Internacional del Libro de Guadalajara, December 18, 2011

"Application of the Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in Poland," The New Civil Procedure Law of the European Union, Cracow, April 8, 2010

Publications

"Recognition and Enforcement of Foreign Judgments - A Second Attempt in the Hague," Richmond Journal of Global Law & Business 63, 2015

"The law applicable to cross border defamation," Wolters Kluwer Polska 2014

"Right to one's image and its commercialization," Wolters Kluwer Polska 2009

"International encyclopedia of laws – Poland: contracts" (Co-author Piotr Machnikowski, Monika Drela), Kluwer Law International 2013

"International encyclopedia of laws – Poland: Intellectual Property" (Co-author Piotr Machnikowski, Agnieszka Gornicz-Mulcahy), Kluwer Law International 2014

"Development of the exequatur in the Civil Procedural Law of the European Union in the area of commercial law – its current abolishment," Intersentia 2011 

"Prawo do wizerunku uczestników postępowania sądowego - uwagi porównawcze, zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy oraz stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2014

"E-Apostille", C.H. Beck 2013 

"Kodyfikacje prywatne - Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo właściwe dla zobowiązań z naruszeń własności intelektualnej" (Co-author Marek Świerczyński), C.H. Beck 2013 

"Reconocimiento de Sentencias Extranjeras Sobre Difamación en Europa y en Estados Unidos" [Recognition of Overseas Defamation Judgments in Europe and in the US], Anuario Español de Derecho Internacional Privado 2012

"Roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia w polskim prawie autorskim a prawo europejskie (Co-author Zbigniew Okon)", Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012

"Odszkodowanie za naruszenie dobrego imienia liczone w milionach funtów – turystyka zniesławieniowa", Wolters Kluwer Polska 2012 

"Anti-suit injunction a sądownictwo polubowne: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001", Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, 2011   

"Autorskie prawa osobiste; Przedmiot ochrony prawa autorskiego", Ius At Tax 2011 

"Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z naruszenia dóbr osobistych w rozporządzeniu o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych", Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2011 

"Projekt ustawy o testamencie życia w prawie włoskim" (Co-author Monika Tenenbaum), Prawo i Medycyna 2010 

"Prawo do sportowego wizerunku w ujęciu prawa polskiego", C.H. Beck 2010 

"Prawo do głosu", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 2010

"Analiza kolizyjno-prawna zagadnienia przedawnienia w umowach z włoskim sprzedawcą", Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, 2010  

"Rejestracja prasy internetowej", Czasopismo prawa mediów elektronicznych, 2010  

"Ograniczenie swobody wypowiedzi w przypadku reklamy produktu leczniczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – zagadnienia wybrane", C.H. Beck 2010

"Sports image rights – a comparative overview", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2010 

"Wybrane problemy projektu ustawy prawo prywatne międzynarodowe", Rejent 2009 

"Czy istnieje potrzeba modyfikacji instytucji prawa spadkowego ze względu na zmianę rzeczywistości społeczno-gospodarczej – na przykładzie kazusu dziedzicznie praw autorskich Pawła Jasienicy", C.H. Beck 2009 

"Prawo do dobrego imienia postaci historycznej a granice wolności wypowiedzi dotyczące wydarzeń dziejowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2008 

"Zagadnienie formy umowy o arbitraż w świetle art. II (2) Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz w świetle regulacji wewnętrznych", ADR 2008  

"Roszczenie odszkodowawcze oparte na normie art. 24 § 2 k.c. służące w razie naruszenia prawa do wizerunku osoby powszechnie rozpoznawalnej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2007

 "Prawo do wizerunku w Republice Federalnej Niemiec", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej 2006 

"Amerykańskie prawo do komercyjnego wizerunku", Przegląd Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 2004

Articles